مدیریت زمان

مدیریت زمان

نام کتاب: مدیریت زمان

 تیتراژ: ۳۰۰۰
 جنس کاغذ: ۷۵ گرم اندونزی‌
 رنگ متن: تک رنگ ‌
 نوع جلد: ۲۵۰ گرم به همراه سلفون مات‌‌
صحافی: چسب گرم‌

 

برای محاسبه آنلاین قیمت چاپ کتاب اینجا کلیک کنید