سند تطبیق برنامه ششم توسعه

سند تطبیق برنامه ششم توسعه

نام کتاب: سند تطبیق برنامه ششم توسعه

تیتراژ: ۱۰ عنوان از هر عنوان ۵۰۰ عدد
سفارش دهنده: نهاد ریاست جمهوری
سفارش مربوط به دی ماه هر سال می باشد
 تمام این حجم کتاب باید در ۲ روز آماد و تحویل شود

 

برای محاسبه آنلاین قیمت چاپ کتاب اینجا کلیک کنید