چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

مروری بر صنعت چاپ

25 اردیبهشت 99
1217 0

صنعت چاپ بر اساس تحقیقات انجام شده، می توان کشور چین را مبدا صنعت چاپ دانست. در کشور خودمان ایران نیز، این صنعت در حدود صد سالی است که ورود پیدا کرده است.برخی از تاریخ دانان ورود صنعت چاپ به ایران را مرتبط با زمان مغولان می دانند و برخی دیگر آنرا به دوره قاجاریه نسبت می دهند.

ادامه مطلب