چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

كتابخانه‌های سلطنتی، كتابخانه‌هايی هستند كه پادشاهان، معمولا در نزدیکی محل سكونت خودشان تأسيس می كردند و اکثرا تنها برای استفاده خاندان سلطنتی، درباريان، وزرا، و افراد خاص بوده‌اند.

ادامه مطلب