چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×
675 0

تاریخچه پاکت نامه تا کنون تصور کرده اید که اگر یک نامه یا چک را بدون پاکت نامه بفرستید، آیا اطلاعات شما محرمانه باقی می ماند؟ پاکت ها برای قرن ‌ها‌ست که در اطراف ما بوده ‌اند و در طول تاریخ بارها تغییر کرده اند. تاریخچه اختراع پاکت‌ نامه با کمی گِل شروع می ‌شود. مردم برای حفظ حریم خصوصی و امنیت محتویات نامه های خود، برای هزاران سال از پاکت‌ های نامه استفاده کرده اند تا راز ارتباطات شان را حفظ کنند.

ادامه مطلب