چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

تاریخچه نشر کتاب

30 اردیبهشت 99
1247 0

تاریخچه نشر کتاب ابداع چاپ یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که در زندگی بشر تحول عظیمی ایجاد کرد. فرآیند چاپی که امروزه به سادگی از آن می‌گذریم طی پنج قرن و نیم به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که در این مدت دگرگونی‌های فراوانی در آن رخ داده است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که فرآیند چاپ در فهرست بزرگ‌ترین اختراعات بشری قرار دارد.

ادامه مطلب