چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

انتشارات پیرسون بزرگترین شرکت رسانه های گروهی بریتانیایی و چندملیتی در سطح دنیا به شمار می رود. رندوم هاوس یکی از بزرگترین گروه های انتشاراتی جهان است. تامسون رویترز، شرکت چند ملیتی رسانه های گروهی که در سال 2010 از سوی اینتربرند، به عنوان باارزش ترین برند در کانادا شناخته شد. رید الزویر، انتشاراتی هلندی است که در زمینه ارائه اطلاعات علمی، پزشکی، قانونی و تجاری فعالیت می کند. ولترز کلوور، شرکت چاپ و انتشارات هلندی و خدمات اطلاع رسانی جهانی، ارائه دهنده محصولات تخصصی در حوزه های بهداشتی، مالیاتی، حسابداری، شرکت ها، خدمات مالی، سازمان های قانونی و نظارتی است.

ادامه مطلب