چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

فواید کتاب خوانی: فواید کتابخوانی آنقدر زیاد است که نه در یک مقاله چند صفحه ای می گنجد، نه حتی نوشتن یک کتاب قادر به شمردن این فواید است. شاید کتابخوانی از مهمترین و سودمندترین کارهایی است که می‌توان انجام داد؛ چرا که علاوه بر افزایش اطلاعات و دانش، باعث بهبود کارایی مغز و پیشگیری از بیماری‌های مختلف می‌شود.

ادامه مطلب

آشنایی با انواع کاغذ (کاغذهای مختلف) 1. کاغذ تحریر 2. کاغذ گلاسه 3. کاغذ کرافت 4. کاغذ روزنامه

ادامه مطلب
1670 0

اجزا جلد کتاب  روکش يا لفاف: روکش يا لفاف عبارت است از پوششى کاغذى که به خاطر محافظت جلد يا زيبایى  روى آن کشيده مى‌شود. سطح داخلى روکش معمولاً سفيد و خالى است، ولى به ندرت مطالبى روى آن چاپ مى‌شود.

ادامه مطلب