چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

شاخصه های اصلی چاپ پوستر

20 اردیبهشت 99
2016 0
شاخصه های اصلی چاپ پوستر

شاخصه های اصلی چاپ پوستر


1. رنگ:


روانشناسی رنگ‌ها در زمان چاپ پوستر دیواری باید رعایت شود. به عنوان مثال استفاده از رنگ‌های سرد و گرم هر کدام پروسه مخصوص به خود را دارد. رنگ‌های گرم بهتر است برای تبلیغات در زمینه لباس یا خوراکی مورد استفاده قرار بگیرد زیرا سبب می‌شود هیجان بیشتری در افراد القاء شود. از سوی دیگر از رنگ‌های سرد توصیه می‌شود برای کارهایی که نیاز به آرامش روحی روانی دارد استفاده شود. به عنوان مثال معرفی کارهای خدماتی که احساس امنیت بیشتری را با آرامش در افراد ایجاد می‌کند.


2. فرم:


فرم‌ها نیز همانند رنگ‌ها دارای اصول و قواعدی مشخص هستند. به عنوان مثال از خطوط سنگین برای کارهای تبلیغاتی شرکت‌های خودروسازی استفاده می‌شود تا بازخورد مناسب‌تری داشته باشد و از خطوطی که منحنی بیشتری دارند. براساس قوانین و اصول طراحی در زمینه عروسک‌سازی و تبلیغات خوراکی‌ها بیشتر استفاده می‌شود.


3. فونت:


فونت‌ها نیز در زمان چاپ پوستر دیواری باید رعایت شود. شما برای چاپ طرح‌ها باید اصول استاندارد را رعایت کنید به عنوان مثال المان‌های جغرافیایی با المان‌هایی که برای چاپ یک تبلیغ کارتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار متفاوت است.

 

نظر دهید...