چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

 انواع پوستر براساس موضوع

13 اردیبهشت 99
1535 0
انواع پوستر براساس موضوع

 انواع پوستر براساس موضوع

بر اساس موضوع پوسترها به سه قسمت تقسیم می شوند :

تجاری: در رابطه با محصولات تولید  شده در زمینه های گوناگون اعلان تجاری در طراحی پوستر باید فورا دیده شود هر چه زودتر دیده شود موفق تر خواهد بود . یک پوستر تجاری بهتر است از پیچیدگی ها و مقدار واژگان کمتر استفاده کند.

فرهنگی: معرفی موزه ها _  نمایشگاههای هنری، فرهنگی، یادبود و … معمولا پوسترهای فرهنگی به دو گروه تقسیم می شوند اول ) پوسترهای در آمد زا مانند پوسترهای تجاری دوم ) پوسترهای بدون در آمد مانند پوستر برای تبلیغ به مطالعه.

اجتماعی: برای هشدار و راهنماییهای اخلاق و رفتار عمومیست. مانند رعایت قوانین و مقررات _ محیط زیست _ مشکلات اجتماعی و …. در این پوستر ها طراح وظیفه ای جز روان بودن و گویایی طرح ندارد تا بتواند روی عاطفه مخاطب تاثیر خود را بگذارد. پوستر اجتماعی باید تاثیر سریع روی مخاطب بگذارد.

نظر دهید...