چاپ روز

مجتمع تخصصی چاپ
×

آشنایی با انواع کاغذ (کاغذهای مختلف) 1. کاغذ تحریر 2. کاغذ گلاسه 3. کاغذ کرافت 4. کاغذ روزنامه

ادامه مطلب
57 0

اجزا جلد کتاب  روکش يا لفاف: روکش يا لفاف عبارت است از پوششى کاغذى که به خاطر محافظت جلد يا زيبایى  روى آن کشيده مى‌شود. سطح داخلى روکش معمولاً سفيد و خالى است، ولى به ندرت مطالبى روى آن چاپ مى‌شود.

ادامه مطلب
62 0

انواع جلد کتاب: 1. جلد شومیز 2. جلد کاغذی 3. جلدگالینگور 4. جلد سخت

ادامه مطلب